Yhteiset arvot Nethweelsin toiminnan ytimessä: ”Jaetaan mitä tunnetaan ja koetaan”

Yhteiset arvot ohjaavat päivittäin Netwheelsin toimintatapoja ja liiketoimintaa. Selkeiden ja rakentavien yhteisten pelisääntöjen johdolla panostamme jatkuvuuteen, kehitykseen ja kaikkien osapuolten hyvinvointiin. Meille on tärkeää että ketään ei jätetä yksin ja että koko henkilökunta on samalla sivulla siitä, mihin olemme organisaationa suuntaamassa. Sisäinen viestintä ja dokumentaatio on avointa – kaikki voivat halutessaan osallistua keskusteluun esimerkiksi eri tuotteiden kehitystyöstä. Ongelmat ratkaisemme yhdessä ja pyrimme uusia ideoita kannustavaan ilmapiiriin. Panostamme myös määrätietoisesti tasapuoliseen kohteluun, niin Netwheelsin sisällä kuin asiakkaiden kesken.

Avoimuus

Henkilökuntamme tietää mihin suuntaamme. Dokumentaatiomme on avointa.

Yhdessä tekeminen

Avointa tiimityöskentelyä ja ongelmanratkaisua yhdessä. Kaikki voivat kysyä apua ja kaikkia autetaan – ketään ei jätetä yksin.

Oikeudenmukaisuus

Tasapuolisuutta sekä Netwheelsin sisällä että asiakkaiden kesken. Kaikkia kohdellaan tottakai samalla tavalla.

Miten arvot näkyvät päivittäisessä tekemisessä?

"Ei kerrota pelkästään sitä mitä on tehty, vaan jaetaan mitä tunnetaan ja koetaan. Se vaatii sitten myös todella paljon jatkuvaa yhdessä tekemistä. Puljataan ja veivataan ajatuksia sekä tekemisiä, puhutaan jatkuvasti siitä mitä tehdään ja sanotaan reilusti, jos ei ymmärretä tai jos ollaan asioista eri mieltä. Vaikeissa tilanteissa ei kaavoiteta vastuurajoja, vaan mietitään että miten me koko porukalla voidaan vaikkapa kaverin tuotteessa oleva haaste ratkaista."
Topi
Product Owner, Autohuuto
"Yhteisessä kuukausi-infossa jaetaan avoimesti tietoa yrityksen talouden tilanteesta. Omassa kehitystiimissä pyritään siihen, että keskusteluja käydään avoimella kanavalla, jolloin muutkin tietävät missä mennään ja mitä tapahtuu. Näin myös etätyöntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti toimistolla olevien kanssa. Product Ownereiden kesken tarjotaan myös apua ja tukea toisille."
Sampo
Product Owner, Autotie.fi & Vilkku

Kysymyksiä?

Hi there!